Presunout na hlavní obsah

Zjistili jsme, že používáte starý prohlížeč, který bohužel nedokáže správně zobrazit všechny prvky této stránky. Prosíme, stáhněte si jeden z novějších prohlížečů, například Google Chrome nebo Firefox, který se aktualizuje sám a zajistí vám komfortní a ničím nerušené surfování.

Stáhnout Google Chrome Stáhnout Firefox

Postupová soutěž škol

Učitelé mohou žáky v adminu Olympijského víceboje přihlásit do každoroční soutěžní části Olympijského odznaku a přes oblastní a regionální souboje s nimi postoupit třeba až do Olympijského finále. Sportovní akci za účasti známých osobností nejen ze světa sportu. Přihlášení na soutěž by mělo předcházet plnění disciplín v hodinách tělocviku. Výsledky dětí by správně měly sloužit jako nominační kritéria v rámci školy.

Oblastní souboj

 • obvykle v období od března do dubna
 • disciplíny, ve kterých se soutěží:
  • medicinbal
  • švihadlo
  • trojskok z místa snožmo
  • leh - sedy

Regionální souboj

 • obvykle v průběhu května
 • disciplíny, ve kterých se soutěží:
  • sprint 60 m
  • skok do dálky
  • shyby
  • hod míčkem
  • volitelná disciplína: běh na 1000 m, dribling (pořadatel musí vypsat alespoň jednu z nich).

Olympijské finále

 • Bude upřesněno pořadatelem

Kdo může v soutěžní části startovat

Žákyně a žáci, kteří v roce konání postupové soutěže dosáhnou:

 • pro soutěž družstev věku od 10 do 15 let (včetně)
 • pro soutěž jednotlivců věku od 10 do 15 let (včetně)

Každá škola může přihlásit dvě družstva a nejvýše 16 jednotlivců.

Družstvo tvoří 3-4 dívky a 3-4 chlapci stejné školy. Družstvo vede jeden vedoucí starší 18 let.

Postupový klíč

Přihlášení na oblastní souboj

Stačí žáky po přihlášení do adminu (tlačítko Přihlášení v pravém horním rohu této stránky) přihlásit k účasti na oblastním kole.

Postup na regionální souboj

Je nutné absolvovat oblastní souboj v daném regionu.

Družstva:

 • z každého oblastního souboje postupují přímo družstva na 1. a 2. místě,
 • dále postupují nejlepší družstva podle získaných bodů, a to až do celkového počtu 16 - 20 družstev (kapacita pro družstva na regionálním souboji).

Jednotlivci:

 • 1. a 2. dívka z oblastního souboje z každého ročníku narození,
 • 1. a 2. chlapec z oblastního souboje z každého ročníku narození,
 • v případě, že na prvních dvou místech budou závodníci z postupujících družstev, do regionálního souboje postupují závodníci z dalších míst.

Postup na Olympijské finále

Bude upřesněno

Bodování

Podle bodovacích tabulek Olympijského odznaku.

Do celkového součtu bodů družstva se počítají součty tří nejlepších dívek a tří nejlepších chlapců. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více družstev je rozhodující součet bodů třetí dívky a třetího chlapce.