Presunout na hlavní obsah

Zjistili jsme, že používáte starý prohlížeč, který bohužel nedokáže správně zobrazit všechny prvky této stránky. Prosíme, stáhněte si jeden z novějších prohlížečů, například Google Chrome nebo Firefox, který se aktualizuje sám a zajistí vám komfortní a ničím nerušené surfování.

Stáhnout Google Chrome Stáhnout Firefox

Postupová soutěž škol

Učitelé mohou žáky v adminu Olympijského víceboje přihlásit do každoroční soutěžní části Olympijského odznaku a přes okresní a krajská kola s nimi postoupit třeba až do republikového finále, dvoudenní sportovní akci za účasti známých osobností nejen ze světa sportu. Přihlášení na soutěž by mělo předcházet plnění disciplín v hodinách tělocviku. Výsledky dětí by správně měly sloužit jako nominační kritéria v rámci školy.

Okresní kola

 • obvykle v období od března do dubna
 • disciplíny, ve kterých se soutěží:
  • medicinbal
  • švihadlo
  • trojskok z místa snožmo
  • kliky
  • volitelná disciplína: běh na 1000 m, dribling nebo plavání

Krajská kola

 • obvykle v průběhu května
 • disciplíny, ve kterých se soutěží:
  • sprint 60 m
  • skok do dálky
  • shyby
  • lehy-sedy
  • hod míčkem
  • volitelná disciplína: běh na 1000 m, dribling nebo plavání (pořadatel musí vypsat alespoň dvě z nich).

Republikové finále

 • v první polovině září
 • dvoudenní akce
 • disciplíny, ve kterých se soutěží 1. den:
  • sprint 60 m
  • skok do dálky
  • medicinbal
  • shyby
  • švihadlo
 • disciplíny, ve kterých se soutěží 2. den:
  • trojskok z místa
  • kliky
  • lehy-sedy
  • hod míčkem
  • volitelná disciplína: běh na 1000 m, dribling nebo plavání
 • doprovodný program:
  • slavnostní zahájení
  • exhibice osobností ve vybraných disciplínách Olympijského Odznaku
  • závod učitelů v kompletním Olympijského odznaku
  • BeActive Village - odpočinková a zábavná zóna

Kdo může v soutěžní části startovat

Žákyně a žáci, kteří v roce konání postupové soutěže dosáhnou:

 • pro soutěž družstev věku od 11 do 14 let (včetně)
 • pro soutěž jednotlivců věku od 10 do 15 let (včetně)

Každá škola může přihlásit jedno družstvo a nejvýše 16 jednotlivců.

Družstvo tvoří 4 dívky a 4 chlapci stejné školy. Družstvo vede jeden vedoucí starší 18 let.

Postupový klíč

Přihlášení na okresní kolo

Stačí žáky po přihlášení do adminu (tlačítko Přihlášení v pravém horním rohu této stránky) přihlásit k účasti na okresním kole.

Postup na krajské kolo

Je nutné absolvovat okresní kolo v daném kraji.

Družstva:

 • z každého okresního kola postupují přímo družstva na 1. a 2. místě,
 • dále postupují nejlepší družstva podle získaných bodů, a to až do celkového počtu 16 družstev (kapacita pro družstva na krajském kole).

Jednotlivci:

 • 1. a 2. dívka z okresního kola z každého ročníku narozen,
 • 1. a 2. chlapec z okresního kola z každého ročníku narození,
 • v případě, že na prvních dvou místech budou závodníci z postupujících družstev, do krajského kola postupují závodníci z dalších míst.

Postup na republikové finále

Při absolvování krajského kola

Družstva:

 • 1. a 2. družstvo z krajského kola,
 • dále postupují nejlepší družstva podle získaných bodů v krajském kole do celkového počtu, který se stanovuje v obecných propozicích na příslušný rok.
  • v případě neuskutečnění předepsaného šestiboje v krajském kole (např. kvůli nepřízni počasí nebo při změně disciplín z jiného důvodu) postupují pouze družstva na 1. a 2. místě.

Jednotlivci:

 • 1. dívka z krajského kola z každého ročníku,
 • 1. chlapec z krajského kola z každého ročníku.

Donominace nejlepších jednotlivců ze školní části Olympijského odznaku

Do republikového finále postupují jednotlivci, kteří v rámci plnění disciplín odznaku v hodinách tělesné výchovy dosáhli špičkových výkonů:

 • žáci podle získaných bodů v rámci školní části Olympijského odznaku do celkového počtu 24 účastníků republikového finále v každém ročníku narození
  • musí mít v adminu Olympijského víceboje vloženo všech deset výsledků u disciplín Olympijského odznaku do data určeného pořadatelem pro daný ročník, aby mohly být vytvořeny tabulky pro donominaci.

Bodování

Podle bodovacích tabulek Olympijského odznaku.

Do celkového součtu bodů družstva se počítají součty tří nejlepších dívek a tří nejlepších chlapců. V případě rovnosti bodů u dvou nebo více družstev je rozhodující součet bodů třetí dívky a třetího chlapce.